Velkommen til Spanskan.com. Med bred erfaring fra Spanias reiselivs- og eiendoms- bransje siden 1985, kan vi hjelpe deg med det meste. Vi skreddersyr din golfreise til Valencia, Alicante eller Murcia, på kort eller lang tid, for enkeltpersoner eller grupper. Vi hjelper deg med leie eller kjøp av eiendom. Vi har alltid skandinavisk personal på plass.

Velkommen til å kontakte oss og vi vil hjelpe deg med din tur til Spania!

Vennlig hilsen,

Tele M. Eckhoff

 

Välkommen till Spanskan.com. Med bred erfarenhet från Spaniens rese- och fastighets- bransch sedan 1985, kan vi hjälpa dig med det mesta. Vi skräddarsyr din golfresa till Valencia, Alicante eller Murcia, på kort eller lång tid, för enskilda personer eller grupper. Vi hjälper dig med hyra eller köp av fastighet. Vi har alltid skandinavisk personal på plats.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med resan till Spanien!

Med vänlig hälsning,

Tele M. Eckhoff

Här är lite andra röster om Spanskan:

Norsk Golf:

 

Svensk Golf:

 

Visitspain:

 

La Verdad:

 

La Verdad:

 

La Verdad: